Přeskočit na obsah

TAČR — CHIST-ERA Call 2022: Výzva v oblasti ICT

Mezinárodní výzva CHIST-ERA Call 2022 podpoří  výzkumné projekty z oblasti informačních a komunikačních věd a technologií.

Příjem žádostí:

 •  Návrhy projektů budou přijímány od 4. 11. 2022 do 2. 2. 2023, 17:00 SEČ.

Příjemci podpory:

 • Podnik — právnická, fyzická osoba vykonávající podnikatelskou činnost.
 • Výzkumná organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.
 • Prioritní oblasti podprogramu: 
  • 1. Využití (aplikace) nových poznatků z oblasti tzv. General Purpose Technologies.
  • 2. Posílení udržitelnosti výroby a dalších ekonomických aktivit.
  • 3. Posílení bezpečnosti a spolehlivosti.
  • 4. Mapování a analýza konkurenčních výhod.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace TA ČR na výzvu je 750 000 EUR.
 • Max. finanční částka podpory na jeden projekt: 750 000 EUR.
 • Maximální výše podpory na projekt: bez omezení.
 • Maximální intenzita podpory na projekt činí 85 %.

Specifika a omezení:

 • Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořená alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze tří následujících zemí: 
  • Belgie (F.R.S‑FNRS), Brazílie (CONFAP, CNPq), Bulharsko (BNSF), Česká republika (TA ČR), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA), Francie (ANR), Irsko (IRC), Izrael (InnovationAuth), Lotyšsko (LZP), Litva (LMT), Lucembursko (FNR), Polsko (NCN), Rakousko (FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Španělsko (AEI), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (NSTC), Turecko (TÜBITAK), Spojené království (UKRI).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru