Přeskočit na obsah

TAČR — M‑ERA.NET 3 Call 2024: Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací

Mezinárodní výzva ERA-NET Cofund M‑ERA.NET 3 Call 2023, která je zaměřena na podporu projektů v oblasti materiálového výzkumu a inovací.

Příjem žádostí:

 • Termín pro příjem zkrácených návrhů projektů:  od 5. 3. 2024 do 14. 5. 2024.

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace.
 • Podniky, právnické osoby či podnikající fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Prioritní oblasti podprogramu: 
  • 1. Udržitelná energetika.
  • 2. Snižování energetické náročnosti hospodářství.
  • 3. Materiálová základna.
 • Témata výzvy (v originálním znění):
  • 1. Sustainable advanced materials for energy.
  • 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces.
  • 3. High performance composites.
  • 4. Functional materials.
  • 5. Advanced materials and technologies for health applications (TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny).
  • 6. Next generation materials for advanced electronics.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční částka podpory na výzvu: 1 450 000 EUR.
 • Maximální výše podpory na projekt — 350 000 EUR.
 • Maximální intenzita podpory na projekt — 80 %.

Specifika a omezení:

 • Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho jsou alespoň dvě členské nebo přidružené země EU). Projekty musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli. Projektové konsorcium může být doplněno o partnery ze zemí, jež nejsou součástí konsorcia poskytovatelů, pokud si zajistí vlastní financování.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru