Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

TAČR – mezinárodní výzva ERA-MIN 2 Call 2019

light-bulb-4297600_960_720
Share Button

Tato mezinárodní výzva, pod názvem ERA-MIN 2 Call 2019, bude zaměřena na podporu projektů v oblasti neenergetických nezemědělských surovin.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání návrhů projektů: 28. 11. 2019 – 12. 3. 2020.

Příjemci podpory:

 • Podniky – právnické či fyzické osoby.
 • Výzkumná organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogram 2 – Energetika a materiály:
  • 1. Udržitelná energetika.
  • 2. Snižování energetické náročnosti hospodářství.
  • 3. Materiálová základna.
 • Témata výzvy:
  • Dodávky surovin z průzkumu a těžby.
  • Design.
  • Zpracování, výroba a repasování.
  • Recyklace a opětovné použití produktů s ukončenou životností.
  • Průřezová témata:
   • Nové obchodní modely.
   • Zlepšení metod nebo údajů pro posuzování vlivů na životní prostředí.
   • Sociální přijetí a důvěra / vnímání surovin ze strany veřejnosti.

Forma a výše podpory:

 • Maximální finanční částka podpory na jeden projekt činí 1 000 000 EUR.
 • Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 70 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Seznam zemí, které projevily zájem zapojit se do výzvy ERA-MIN 2 Call 2019:
  • EU země/regiony: Belgie – Brusel, Belgie – Vlámsko, Belgie – Valonsko, Česká republika, Finsko, Francie, Irsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko – Andalusie, Španělsko – Castilla y Léon, Švédsko.
 • Země přidružené k EU: Turecko
 • Mimoevropské země: Brazílie, Čile, Kanada – Québec

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>