Přeskočit na obsah

TAČR — Partnerství pro biodiverzitu Call 2023

Dotace na podporu na výzkumu v oblasti Nature-based solutions (NBS – projekty zaměřené na technologie a řešení inspirovaná přírodou) pro biodiverzitu, zlepšování životních podmínek pro lidstvo a nastolení transformativních změn.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 9. 2023 do 10. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Hlavní uchazeč: Výzkumná organizace, podnik, organizační složky státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva, kterou vyhlašuje strategická síť Biodiversa+, je zaměřena na výzkum v oblasti Nature-based solutions (NBS – projekty zaměřené na technologie a řešení inspirovaná přírodou) pro biodiverzitu, zlepšování životních podmínek pro lidstvo a nastolení transformativních změn.
 • Doporučované prioritní oblasti: 
  • 1. přírodní zdroje;
  • 2. globální změny;
  • 3. udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel;
  • 4. environmentální technologie a ekoinovace;
  • 5. environmentálně příznivá společnost.

Forma a výše podpory:

 • Alokace činí 680 000 EUR.
 • Maximální výše podpory na projekt 170 000 EUR.
 • Maximální intenzita podpory na projekt 80 %.

Specifika a omezení:

 • Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, budou tedy muset splnit národní podmínky vycházející z programu SIGMA (Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce). Čeští uchazeči se musí zúčastnit takových projektů, jejichž výsledky jsou uplatnitelné v podmínkách ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru