Přeskočit na obsah

TAČR — Water4All TAP Action on Water and biodiversity: výzva pro národní projekty v rámci vodních ekosystémů a biodiverzity

Cílem výzvy TAP Action on Water and Biodiversity je podpora mezinárodní spolupráce již podpořených národních projektů: sdílení dobré praxe, materiálů, infrastruktur, dat a výsledků, ale také mezinárodní mobilita, síťování, mapování a matchmaking.

Příjem žádostí:

 • Termín pro příjem žádosti o zapojení je od 25. 8. 2023 do 22. 9. 2023 v 17:00 (SEČ).

Příjemci podpory:

 • Do této Water4All TAP Action se mohou přihlásit národní projekty z 5. a 6. veřejné soutěže vyhlášené v rámci programu Prostředí pro život,
 • které svým obsahem odpovídají tematickému zaměření TAP Action Water4All dle oficiálního dokumentu Terms of Reference: mají buď obory CEP v kombinaci jakéhokoli relevantního D + jakéhokoli relevantního E, a nebo kombinaci CEP relevantního D + relevantního FORDu,
 • které podle veřejné soutěže, ve které byly podpořeny, mohou být v realizaci po celou dobu trvání TAP Action on Water and Biodiversity, tedy alespoň do prosince 2025.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy Water4All TAP Action on Water and Biodiversity je podpora mezinárodní spolupráce již podpořených národních projektů: sdílení dobré praxe, materiálů, infrastruktur, dat a výsledků, ale také mezinárodní mobilita, síťování, mapování a matchmaking.
 • Výzva se zaměřuje zejména na multidisciplinární přístup k následujícím oblastem:
  • environmental engineering and ecohydrology for ecosystems restoration,
  • multiple pressure–impact–response relationships,
  • monitoring tools at different scales,
  • harmonization of methodologies for evaluation of surface water hydromorphology,
  • impacts of hydrological extremes, rehabilitation of water bodies.

Forma a výše podpory:

 • Na základě hodnocení žádostí o zapojení vybere TA ČR maximálně tři projekty. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče je 5 000 000 Kč. Nejvyšší povolená intenzita podpory se řídí pravidly veřejné soutěže, v rámci které byl národní projekt podpořen.
 • Alokace: 5 000 000 Kč.
 • Maximální výše podpory na projekt:1 600 000 Kč (za předpokladu, že se částka dodatečných nákladů ani částka dodatečné podpory nezvýší více než o 50 % oproti schválenému rozpočtu národního projektu).
 • Maximální intenzita podpory na projekt: Výše intenzity podpory bude stejná jako u národního projektu financovaného z programu Prostředí pro život

Specifika a omezení:

 • Výzva je určena pouze pro stávající řešitele projektů z národního programu Prostředí pro život.
 • Seznam zapojených zemí: Belgie, Česká republika, Estonsko, Finsko, Irsko, Španělsko.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru