Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Ústecký kraj – Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu

building-414408__340
Share Button

Hlavním cílem a smyslem tohoto nového dotačního programu je podpora rozvoje doprovodné turistické infrastruktury na území Ústeckého kraje, rozvoj turistické nabídky a zkvalitnění poskytovaných služeb pro návštěvníky kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 17. 1. 2022.

Příjemci podpory:

 • Obce Ústeckého kraje a certifikované destinační společnosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Hlavním cílem a smyslem tohoto nového dotačního programu je podpora rozvoje doprovodné turistické infrastruktury na území Ústeckého kraje, rozvoj turistické nabídky a zkvalitnění poskytovaných služeb pro návštěvníky kraje.
 • Za doprovodnou infrastrukturu jsou pro účely tohoto programu považovány odstavná parkoviště pro návštěvníky a plochy pro karavany a obytné vozy (tzv. Stellplatz), včetně sociálního zázemí a dalších nutných vybavovacích prvků a souvisejících terénních úprav u dopravních uzlů a především v blízkosti turisticky atraktivních míst a cílů.
 • Další oblastí podporované infrastruktury je vybudování tzv. nocležen, útulen a přístřešků pro nouzové přespání v přírodě.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace prostředků programu je 11 534 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na projekt: 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na projekt: 2 000 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně do výše 70 %.
 • V případě žadatelů – certifikovaných destinačních společností je možné žádat výjimku ze Zásad a to až do výše 100%.

Specifika a omezení:

 • Termín ukončení realizace projektu je nejpozději do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>