Přeskočit na obsah

Víceletá podpora sportovní činnosti v Olomouckém kraji

Dotace na podporu realizace pravidelně se opakujících významných tradičních sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje, které se vymykají standardním sportovním akcím v regionu Olomouckého kraje, podpora pravidelné celoroční sportovní činnosti subjektů, jejichž sportovní činnost je velmi významná pro Olomoucký kraj a je opakovaně každoročně výrazně podporována ze strany Olomouckého kraje. Jedná se o víceletou, pravidelně se opakující, výraznou podporu organizace významných sportovních akcí a činnosti zejména střešních sportovních organizací nebo jimi zřízených nadačních fondů, jejichž činnost je významná pro region Olomouckého kraje, to vše ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 17. 1. do 31. 1. 2022 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje nebo jejímž hlavním předmětem činnosti je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované akce budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotační titul 06_09_01 Víceletá podpora významných sportovních akcí.
  • Dotační titul 06_09_02 Víceletá podpora sportovní činnosti.
  • Realizace pravidelně se opakujících významných tradičních sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje, které se vymykají standardním sportovním akcím v regionu Olomouckého kraje, podpora pravidelné celoroční sportovní činnosti subjektů, jejichž sportovní činnost je velmi významná pro Olomoucký kraj a je opakovaně každoročně výrazně podporována ze strany Olomouckého kraje. Jedná se o víceletou, pravidelně se opakující, výraznou podporu organizace významných sportovních akcí a činnosti zejména střešních sportovních organizací nebo jimi zřízených nadačních fondů, jejichž činnost je významná pro region Olomouckého kraje, to vše ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jednu činnost činí 250 000 Kč /rok; za období, na které je dotační titul 2 vyhlášen činí minimální výše dotace 750 000 Kč Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu činnost činí 4 000 000 Kč /rok; za období, na které je dotační titul 2 vyhlášen činí maximální výše dotace 12 000 000 Kč.
  • Povinná spoluúčast žadatele není povinná.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.
  • Žadatelem v dotačním programu/titulu nemůže být: fyzická osoba, obec, dobrovolný svazek obcí, spolek a pobočný spolek hasičů a příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je kraj, obec nebo stát. Žadatelem také nemůže být právnická osoba, jež má podanou žádost v rámci dotačního titulu Podpora celoroční sportovní činnosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru