Přeskočit na obsah

Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním základních činností sociálních služeb.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se podávají do 20. listopadu 2016, 23:59 hod.

Příjemce podpory:

  • Poskytovatel sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci).
  • Poskytovatel sociální služby, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Typy podporovaných projektů:

  • Sociální služby, jejichž poskytování přesahuje území minimálně 3 sousedících krajů a vzhledem k charakteristikám poskytované služby nelze efektivně uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů samostatně, např. terapeutické komunity či pobytové služby následné péče v případě, že sociální služba je využívána uživateli z celé České republiky.
  • Sociální služby, jejichž základní činnosti jsou zajišťovány na celém území ČR, tj. budou probíhat na celém území ČR, budou mít dopad na celou cílovou skupinu uživatelů služby a zároveň bude při poskytování sociální služby vytvářen systémový přístup k řešení problematiky určité cílové skupiny v rámci celé ČR a vzhledem k charakteristikám poskytované služby nelze uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů samostatně.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace závisí na objemu finančních prostředků ve státním rozpočtu.
  • Minimální výše stanoveného podílu spolufinancování nákladů služby z ostatních veřejných zdrojů je 12 % z těchto nákladů.

Specifika a omezení:

  • Žádost musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace.
  • Každý poskytovatel vyplňuje a podává pouze jednu žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru