Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Výzva č.2 PRV MAS Lednicko-valtický areál

corn-837806__340
Share Button

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 13. 8. 2018.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zeměděl-ských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 3 Zemědělský podnikatel.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Podpora místní zemědělské produkce.
 • 2 Rozvoj podnikání na venkově.
 • 3 Investice do zemědělských podniků.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 5 000 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 2 000 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 4 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • U výzva typu 3 nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>