Přeskočit na obsah

Výzva č. 29 ROP JZ — prioritní osa 3 — oblast podpory 3.1

Dotace na rozšíření možností pro trávení volného času, posílení konkurenceschopnosti nabídky v období zimní sezony a v neposlední řadě také zvýšení kvality a úrovně poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu. Cílem této výzvy je rozšíření potenciálu území posílením infrastrukturní vybavenosti  pro cestovní ruch.

 Příjem žádostí

  • Od 1. 11. 2013 do 20. 12. 2013 12:00 hod.

Příjemci dotací

  • Právní formy uvedené v textu výzvy (kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, malé a střední podniky a zájmová sdružení právnických osob).

Podporované projekty

  • V rámci této výzvy je možno podporovat projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch (koupaliště, sjezdovky, hřiště, víceúčelové areály sportu a volného času apod.)
  • Dále je možné podporovat výstavbu a rekonstrukci kulturní vybavenosti cestovního ruchu (muzea s možností multifunkčních expozičních prostor, sály, divadla aj.) s prokazatelným dopadem na cestovní ruch.

Formy a výše podpory

  • Celková alokace výzvy činí 194 milionů Kč.
  • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1. projekt činí 2 miliony Kč.
  • Maximální přípustná výše dotace na 1. projekt není stanovena.

Specifika a omezení

  • V rámci této výzvy není možno podporovat projekty jako golfové hřiště a aquaparky.
  • Žadatel musí splnit podmínky bezúhonnosti a bezdlužnosti , které doloží podpisem čestného prohlášení.

Doplňující informace

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru