Přeskočit na obsah

Výzva č. 5/2018: Národní síť EVVO

Předmětem podpory je zajištění realizace denních i pobytových ekologických výchovných programů pro žáky mateřských škol, základních škol a středních škol.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 1. 10. 2018.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy, s výjimkou obchodních korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, politických stran a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a organizačních složek státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je zajištění realizace denních i pobytových EVP pro žáky mateřských škol, základních škol a středních škol. 
  • Zlepšit kompetence (znalosti a dovednosti) cílových skupin v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje.
  • Podpořit realizaci ekologických výukových programů v České republice, se zřetelem na plošné pokrytí služby ekologických výukových programů pro školy a školky.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory na jednu Žádost činí 50 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jednu Žádost činí 200 tis. Kč.
 • Výše dotace na jednu účastníkohodinu denních EVP činí 50 Kč.
 • Výše dotace na jednu účastníkohodinu pobytových EVP činí 70 Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpořené ekologické výukové programy musí být realizovány v období 3. 9. 2018 – 31. 12. 2019.
 • Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.
 • Příjemce podpory musí být registrován v České republice.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru