Přeskočit na obsah

Výzva č. 7 MAS Česká Kanada – Zaměstnanost IV.

Dotace na podporu aktivit v oblasti opatření zaměstnanost, konkrétně se jedná o problémové skupiny, které v území MAS dlouhodobě nenalézají vhodné zaměstnání, jsou uchazeči ve věku 50 let a více, osoby se základním vzděláním a osoby s kvalifikovaným zdravotním postižením (fyzickým, duševním i smyslovým).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 10. do 19. 11. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Místní akční skupina (MAS); Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zprostředkování zaměstnání.
 • Podpora vytváření nových pracovních míst.
 • Podpora umístění na uvolněná pracovní místa.
 • Podpora zahájení podnikatelské činnosti.
 • Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 057 392,50 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Fyzická osoba, která není samostatně výdělečně činná, nemůže být do projektu zapojena jako partner.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru