Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji

shutterstock_153690974
Share Button

Dotace na projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování včetně programů na podporu bezpečného klimatu.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od 30. 3 2020 do 3. 4. 2020 včetně.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení.
 • Neziskové organizace zaměřené na oblast prevence.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování včetně programů na podporu bezpečného klimatu.
 • Projekty zaměřené na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování.
 • Projekty zaměřené na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování včetně specializačního studia pro školní metodiky prevence, supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti.

 Forma a výše podpory:

 • Výše podpory se liší v závislosti na typu žadatele
  • V případě škol a školských zařízení je minimální výše podpory 20 000 Kč, maximální výše je poté stanovena na 80 000 Kč. Maximální výše podpory činí 80 % celkových způsobilých výdajů.
  • Neziskové organizace mohou žádat o minimální podporu ve výši 50 000 Kč, maximálně poté mohou získat  150 000 Kč. Maximální výše dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.
 • Realizace projektu bude zahájena nejdříve dne 1. 9. 2020, nejpozději 1. 10. 2020, projekt bude ukončen nejdříve 31. 5. 2021 nejpozději 31. 8. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>