Přeskočit na obsah

Výzva ERC Starting Grants 2022

Výzva je určena výzkumníkům všech národností působících v libovolném oboru. Podmínkou je, že žadatel získal titul PhD v období dva až sedm let před podáním žádosti a svůj výzkum bude realizovat v jedné z členských zemí Evropské unie nebo v takzvané asociované zemi. Očekává se, že bude podpořeno přibližně 500 žadatelů.

Příjem žádostí:

 • Uzávěrka přihlášek je 13. ledna 2022.

Příjemci podpory:

 • Výzkumní pracovníci jakékoli národnosti s 2–7 letou praxí od ukončení doktorského studia. 

Typy podporovaných aktivit:

 • Žádosti lze podávat v jakékoli oblasti výzkumu.
 • Granty ERC fungují na principu „zdola nahoru“ bez předem stanovených priorit.
 • Výzkum polohy musí být prováděn ve veřejné nebo soukromé výzkumné organizaci (známé jako hostitelská instituce/HI). Může to být HI, kde žadatel již pracuje, nebo jakýkoli jiný HI umístěný v jednom z členských států EU nebo  přidružených zemí.
  • Hostitelská instituce
  • Žádosti o grant ERC musí podávat jediný hlavní vyšetřovatel (PI) společně s hostitelskou institucí a jejím jménem, ​​která se nazývá žadatelská právnická osoba.
  • Granty se udělují hostitelské instituci s výslovným závazkem, že tato instituce nabízí vhodné podmínky pro hlavního řešitele nezávisle na tom, aby řídil výzkum a řídil jeho financování po dobu trvání projektu.
  • Hostitelem PI a jeho týmu může být jakýkoli typ právnické osoby, včetně univerzit, výzkumných center a podniků. Po právní stránce musí mít hostitelská instituce sídlo v jednom z členských států EU nebo v jedné z přidružených zemí .
  • V době předložení návrhu PI nutně nemusí pracovat v hostitelské instituci. V případě úspěchu návrhu je však nutná vzájemná dohoda a závazek hostitelské instituce ohledně navázání vztahu.
  • Tým
   ERC poskytuje projekty podpory prováděné individuálním výzkumným pracovníkem, který může jako členy týmu zaměstnávat výzkumné pracovníky jakékoli národnosti. Je také možné mít jednoho nebo více členů týmu umístěných v mimoevropské zemi.

Forma a výše podpory:

 • Počáteční granty mohou být uděleny až do výše 1,5 milionu EUR na období 5 let (poměrné pro projekty kratšího trvání).

 • Může však být poskytnuto dalších 1 milion EUR na pokrytí způsobilých nákladů na „zahájení“ výzkumných pracovníků, kteří se stěhují ze třetí země do EU nebo přidružené země a/nebo na nákup velkého vybavení a/nebo přístup k velkým zařízením a /nebo jiné velké náklady na experimentální a terénní práci.

 • Grant ERC může pokrýt až 100% celkových způsobilých přímých nákladů na výzkum plus příspěvek 25% celkových způsobilých nákladů na nepřímé náklady.

Specifika a omezení:

 • Návrhy jsou hodnoceny vybranými mezinárodními recenzenty, kteří hodnotí návrhy na základě excelence jako jediné kritérium . Bude použito ve spojení s hodnocením výzkumného projektu a hlavního řešitele.
 • Volná místa pro členy týmu, kteří mají zájem připojit se k výzkumnému projektu vedenému ERC, lze zveřejnit na portálu Euraxess-Jobs .

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru