Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Výzva Jihomoravského kraje – Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

LII-120x100
Share Button

Cílem dotačního programu je finanční podpora neinvestičních činností nevládních neziskových organizací, obcí Jihomoravského kraje a organizací zabývajících se lesnictvím na území Jihomoravského kraje. Dotační program je zaměřen na vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty se zaměřením na podporu aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o životní prostředí, podporu tradičních i netradičních environmentálních osvětových akcí či činností. 

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí je od od 14. 02. 2020 do 28. 02. 2020 do 14.00 hod.

Příjemci dotací:

  • Nevládní neziskové organizace, obce, dobrovolné svazky obcí, školy jejichž zřizovatelem je obec.

Typy podporovaných projektů:

  • Rozvoj vzdělávacího systému – realizace dlouhodobého záměru vzdělávání JMK a krajského akčního plánu JMK.
  • Zmírnění dopadů klimatických změn – zapojení vzdělávacích institucí do vzdělávacích aktivit spojených s klimatickou změnou.

Formy a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt je 100 000 Kč.
  • Maximální podíl dotace na realizovaný projekt je 80 % celkových uznatelných výdajů projektu. V případě, že má příjemce nárok na odpočet DPH, musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován pouze v průběhu roku 2020.
  • Projekt je realizován na území Jihomoravského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>