Přeskočit na obsah

Výzva Jihomoravského kraje — Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Cílem dotačního programu je finanční podpora neinvestičních činností nevládních neziskových organizací, obcí Jihomoravského kraje a organizací zabývajících se lesnictvím na území Jihomoravského kraje. Dotační program je zaměřen na vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty se zaměřením na podporu aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o životní prostředí, podporu tradičních i netradičních environmentálních osvětových akcí či činností. 

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí je od od 14. 02. 2020 do 28. 02. 2020 do 14.00 hod.

Příjemci dotací:

  • Nevládní neziskové organizace, obce, dobrovolné svazky obcí, školy jejichž zřizovatelem je obec.

Typy podporovaných projektů:

  • Rozvoj vzdělávacího systému — realizace dlouhodobého záměru vzdělávání JMK a krajského akčního plánu JMK.
  • Zmírnění dopadů klimatických změn — zapojení vzdělávacích institucí do vzdělávacích aktivit spojených s klimatickou změnou.

Formy a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt je 100 000 Kč.
  • Maximální podíl dotace na realizovaný projekt je 80 % celkových uznatelných výdajů projektu. V případě, že má příjemce nárok na odpočet DPH, musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován pouze v průběhu roku 2020.
  • Projekt je realizován na území Jihomoravského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru