Přeskočit na obsah

Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé pro podporu realizace integrovaných projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Zaměstnanost, Operačního programu Životní prostředí, Programu rozvoje venkova. 

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány od 1. 9. 2015 12:00 hod  do 31. 12. 2015 12:00 hod.

Příjemce podpory:

  • Místní akční skupiny, jimž bylo vydáno Osvědčení o standardizaci MAS ze strany Ministerstva zemědělství.

Typy podporovaných projektů:

  • Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech.
  • Řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.
  • Posílení biodiverzity a přirozené funkce krajiny.
  • Podpora sociálního  začleňování a boj proti chudobě.

Forma a výše podpory:

  • Alokace je určena pro každý specifický cíl zvlášť.

Specifika a omezení:

  • Řídící orgán OP Zaměstnanost a OP Životní prostředí nebude ve fázi věcného hodnocení SCLLD využívat hodnotící kritéria.
  • Programová oblast a území dopadu: území pokrytá místními akčními skupinami. V případě realizace operací, které nespočívají v investici do infrastruktury (v případě měkkých akltivit), lze aktivity naplňující danou SCLLD realizovat i mimo vymezené území, pokud jsou tyto aktivity ve prospěch cílových skupin z vymezeného území SCLLD.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress-banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru