Přeskočit na obsah

Výzva Královéhradeckého kraje — Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji

Dotační program na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a podporují prorodinné aktivity v Královéhradeckém kraji.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí probíhá  od 5. března do 15. března 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti a v oblasti podpory rodiny.

Typy podporovaných projektů:

 • Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021 až 2023.
 • Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním 2015 — 2023.
 • Plán sítě služeb v péči o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji 2021 — 2030.
 • Plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje pro období 2018 – 2021.
 • Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2020 — 2023.
 • Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2022 – 2027. 
  • Oblast prevence kriminality.
  • Oblast protidrogové politiky.
  • Oblast sociálně vyloučených lokalit.
  • Oblast cizinecké problematiky.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu KHK na podporu stanoveného účelu činí 3 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace je 10 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace je 120 tis. Kč.
 • V případě aktivit pro komplexní pomoc rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení, které probíhají ve spolupráci s příslušným orgánem SPOD, činí minimální výše dotace pro každou jednotlivou žádost 10 tis. Kč. Maximální výše dotace pro každou jednotlivou žádost je 300 tis. Kč.
 • Dotace se poskytuje do 50 % včetně celkových provozních výdajů. 

Specifika a omezení:

 • Dotaci nelze poskytnout obcím, příspěvkovým organizacím, organizačním složkám státu a zařízením státu, majícím obdobné postavení jako organizační složky státu, a fyzickým osobám.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru