Přeskočit na obsah

Výzva MAS Blanský les – Netolicko o. p. s. – Prorodinná opatření II.

Dotace jsou primárně určeny k podpoře rodičů dětí (dospělým, kteří se podílejí na péči o dítě ve společné domácnosti) a dalších pečujících osob tak, aby docházelo k podpoře rodiny, ke slaďování pracovního a rodinné života a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: od 28. 02. 2019, 4:00 hodin do 30. 04. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina.
 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované obcemi.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.
 • Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování.
 • Příměstské tábory.
 • Společná doprava dětí do/ze školy a/nebo příměstského tábora.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 710 262,50 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 08. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7709”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru