Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Výzva MAS Český les – Programový rámce PRV

irrigation-1210072__340
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 02. 2020 do 13. 03. 2020.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 3 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 4 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • 5 Obec nebo svazek obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Rozvoj a modernizace zemědělství.
 • 2 Rozšíření a podpora nabídky místních produktů.
 • 3 Podpora zakládání a rozvoje mikro podniků, malých a středních podniků.
 • 4 Podpora lesnictví.
 • 5 Rozvoj venkovského prostoru.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí  5 000 000 Kč
 • 2 Celková alokace činí  1 200 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí  4 000 000 Kč.
 • 4 Celková alokace činí  1 608 016 Kč.
 • 5 Celková alokace činí 11 920 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 5 a) Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu. Předmět dotace musí být budován, případně pořízen ve veřejném zájmu, musí být veřejně přístupný a v rámci lhůty vázanosti projektu na účel nesmí být jeho užívání zpoplatněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>