Přeskočit na obsah

Výzva MAS Frýdlantsko – Práce na Frýdlantsku II

Cílem této dotace  je zvýšení zaměstnanosti cílových skupin, a to zejména cestou podpory a vzdělávání, zahájení podnikatelské činnosti a podpory spolupráce partnerů na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Termín příjmu žádostí:  do 21. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace.
 • MAS.
 • Obce a dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované obcemi nebo kraji.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vzdělávací a poradenské instituce.
 • Školy a školská zařízení.
 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením.
 • Profilace (vytvoření přehledu vlastností osoby, které se následně využívá při hledání nejvhodnější pracovní pozice) a targeting (marketingová metoda porovnávající vybrané části pracovního trhu a zhodnocující jejich atraktivitu a výhodnost pro osoby z cílových skupin), u kterých musí být v rámci projektů přesně definován jejich účel a cílové skupiny.
 • JOB kluby (tj. poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání); job klub probíhá formou opakovaných skupinových setkávání v malých skupinách.
 • Řízené poradenství ke změně kvalifikace.
 • Získání či obnova pracovních návyků, např. prostřednictvím mentoringu.
 • Pracovní a kariérové poradenství (ambulantní a terénní forma).
 • Bilanční a pracovní diagnostika, ergo diagnostika.
 • Rekvalifikace a další profesní vzdělávání.
 • Jazykové vzdělávání, PC kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, soft skills (měkké dovednosti, komunikační dovednosti apod.), podpora čtenářské a numerické gramotnosti apod. (aktivity jsou pouze doprovodné a musí vést přímo k uplatnění osob z cílových skupin na trhu práce).

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace výzvy činí: 4 500 000 CZK.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 000 000 CZK.
 • Obce, Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení), Dobrovolné svazky obcí se podílí na spolufinancování  celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 5 %.
 • Obchodní společnosti, Státní podniky, Družstva, OSVČ , Profesní komory se podílí na spolufinancování  celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 15 %.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru