Přeskočit na obsah

Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Podpora a rozvoj sociálního podnikání III.

Dotace bude podporovat vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání — integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Vytváří pracovní příležitosti pro osoby se znevýhodněním na trhu práce a hraje důležitou roli v místním rozvoji.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu do 31. 12. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ.

Typy podporovaných projektů:

 • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v souladu s principy sociálního podnikání.
 • Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu.
 • Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama).
 • Provozování sociálního podnikání = působení podniku na trhu včetně naplňování principů sociálního podnikání v praxi.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 057 250 CZK.
 • Příjemci se podílí z celkových přímých způsobilých nákladů na projekt 15 %.

Specifika a omezení:

 • Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru