Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. pro operaci 19.2.1. v PRV

tractor-2633099__340
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 04. 05. 2020 do 26. 05. 2020.

Příjemci podpory:

 • A Zemědělský podnikatel.
 • B Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
 • C Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • D Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • A Zemědělské podniky.
 • B Rozvoj místní produkce.
 • C Nezemědělské činnosti.
 • D Rozvoj obcí a měst:
  • a)  Veřejná prostranství v obcích.

  • b)  Mateřské a základní školy.
  • c)  Hasičské zbrojnice.
  • e)  Vybrané kulturní památky.
  • f)  Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

 • A Celková alokace činí      306 695 Kč.
 • B Celková alokace činí   3 000 000 Kč.
 • C Celková alokace činí   4 114 475 Kč.
 • D Celková alokace činí 10 205 320 Kč.

Specifika a omezení:

 • D f) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>