Přeskočit na obsah

Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. pro operaci 19.2.1. v PRV

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 03. 2022 do 02. 05. 2022.

Příjemci podpory:

 • A Zemědělský podnikatel.
 • B Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • C Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • A Zemědělské podniky.
 • B  Nezemědělské činnosti.
 • C Rozvoj obcí a měst: 
  • a)  Veřejná prostranství v obcích.
  • b)  Mateřské a základní školy.
  • c)  Hasičské zbrojnice.
  • e)  Vybrané kulturní památky.
  • f)  Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

 • A Celková alokace činí 1 000 000 Kč.
 • B Celková alokace činí 1 460 000 Kč.
 • C Celková alokace činí 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • C f) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru