Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Výzva MAS Hustopečsko – Programový rámec PRV

tractor-3353349__340
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 06. 2020 do 20. 07. 2020.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělec.
 • 2 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
 • 3 Podnikatelské subjekty (FO a PO): mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, zemědělci.
 • Žadatelem/příjemcem dotace je vždy vlastník majetku, nebo jeden ze společníků, který byl pověřen správou společných věcí v případě neujednání sdružení majetku.
 • 5  Zemědělský podnikatel. Obec nebo dobrovolný svazek obcí. Výrobce potravin. Nevládní neziskové organizace.
 • 6 Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce.
 • 7 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Modernizace zemědělského podnikání.
 • 2 Modernizace zpracování zemědělských produktů.
 • 3  Rozvoj nezemědělské činnosti.
 • 4  1.1.5 a) Společné investice.
 • 5 1.1.5 b) Spolupráce mezi podnikateli.
 • 6 1.1.4 Vzdělávání a poradenské akce pro podnikatele.
 • 7 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech:
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • b) Mateřské a základní školy.
  • e) Vybrané kulturní památky.
  • g) Stezky.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí  2 000 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí  1 000 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí  3 149 370 Kč.
 • 4 Celková alokace činí  2 563 979 Kč.
 • 5 Celková alokace činí  4 500 000 Kč.
 • 6 Celková alokace činí  1 200 000 Kč.
 • 7 Celková alokace činí  3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 7 b) Nezpůsobilými výdaji jsou úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>