Přeskočit na obsah

Výzva MAS Labské skály, z.s. — Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů — V — OPZ

Dotace na podporu slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatitelnosti na trhu práce. Jedná se o podporu zaměstnaných rodičů z území MAS Labské skály, kterým chybí formy zařízení péče o děti v odpoledních hodinách a v době školních prázdnin.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 10. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1) Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt).
 • 2) Příměstské tábory.
 • 3) Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora.
 • 4) Dětské skupiny.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 810 862,50 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru