Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Výzva MAS Orlicko, z.s. – OPZ – Podpora sociálně vyloučených lokalit-III.

shutterstock_113484865.jpg
Share Button

Předmětem této výzvy je zajištění realizace komunitní sociální práce ve městě Ústí nad Orlicí s vymezenou cílovou skupinou osob.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 18. 6. 2019, 4:00 hodin do 19. 7. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce, Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení), Dobrovolné svazky obcí, Obecně prospěšné společnosti, Nestátní neziskové organizace, Spolky, Ústavy, Církve a náboženské společnosti, Nadace a nadační fondy, Poskytovatelé sociálních služeb, Hospodářská komora, Agrární komora Svazy, asociace, Obchodní společnosti, Státní podniky, Družstva, OSVČ, Profesní komory.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivity směřující k profesionální realizaci sociální práce jako činnosti zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí.
 • Komunitní sociální práce = činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, realizované v přirozené komunitě. Aktivity podporované v rámci komunitní sociální práce musí mít přímou vazbu na sociální  začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení osob.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 800 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 0 – 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • V souladu se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje území MAS ORLICKO,z.s. budou v rámci věcného hodnocení v kritériu I. Potřebnost pro území MAS bodově zvýhodněny žádosti předložené žadateli, kteří prokážou vyšší potenciál využít svoje zkušenosti a odbornou praxi k udržitelnému poskytování služeb cílovým skupinám v území.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>