Přeskočit na obsah

Výzva MAS Oslavka č. 5 — OPZ — podpora zaměstnanosti

Dotace na podporu pracovních míst, umístěním na volná pracovní místa či zprostředkováním zaměstnání, čímž je v maximální míře zajištěno zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 02. 05. 2019, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, Nestátní neziskové organizace, Obchodní organizace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Školy a školská zařízení, Místní akční skupina.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora vytváření nových pracovních míst.
 • Podpora umístění na uvolněná pracovní místa.
 • Podpora zahájení podnikatelské činnosti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 422 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru