Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Výzva MAS Oslavka pro operaci 19.2.1. v PRV

shutterstock_156192602.jpg
Share Button

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 2. 2022 do 8. 4. 2022.

Příjemci podpory:

 • A Zemědělský podnikatel.
 • B Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • C Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • A Investice do zemědělských podniků.
 • B Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • C Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech:
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • f)  Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

 • A Celková alokace činí 1 201 395 Kč.
 • B Celková alokace činí 1 878 056 Kč.
 • C Celkem alokace činí 2 278 669 Kč.

Specifika a omezení:

 • C f) ) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí; D jinak K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>