Přeskočit na obsah

Výzva MAS Partnerství venkova pro operaci 19.2.1. v PRV

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 6. 2023 do 31. 7. 2023.

Příjemci podpory:

 • 1  Podnikatelské subjekty (FO a PO): mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, zemědělci.
 • 2 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Podpora nezemědělských podnikatelských činností.
 • 2 Podpora rozvoje kvality života na venkově: 
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • b) Mateřské a základní školy.
  • c) Hasičské zbrojnice
  • d) Obchody pro obce.
  • e) Vybrané kulturní památky.
  • f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.
  • g) Stezky.
  • h) Muzea a expozice pro obce.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí  786 328 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 1 179 49 Kč.

Specifika a omezení:

 • 2 f) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí; D jinak K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru