Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Výzva MAS Partnerství venkova pro operaci 19.2.1. v PRV

sweet-pepper-382757__340
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 04. 2021 do 16. 05. 2021.

Příjemci podpory:

 • 1  Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • 2  Obec nebo zemědělský podnikatel.
 • 3  Podnikatelské subjekty (FO a PO): mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, zemědělci.
 • 4  Zemědělský podnikatel.
 • 5  Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • 6 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest.
 • 2 Budování, rekonstrukce a údržba polních cest.
 • 3 Podpora nezemědělských podnikatelských činností.
 • 4 Investice do zemědělských podniků.
 • 5 Investice do rozvoje lesnictví.
 • 6 Podpora rozvoje kvality života na venkově:
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • b) Mateřské a základní školy.
  • c) Hasičské zbrojnice
  • d) Obchody pro obce.
  • e) Vybrané kulturní památky.
  • f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.
  • g) Stezky.
  • h) Muzea a expozice pro obce.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí:    300 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí:    600 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí: 1 000 000 Kč.
 • 4 Celková alokace činí:    150 000 Kč.
 • 5 Celková alokace činí:    350 000 Kč.
 • 6 Celková alokace činí: 2 411 183 Kč.

Specifika a omezení:

 • 5 V případě pořízení traktoru pro práci v lese se podpora vztahuje pouze na traktor s ochrannou konstrukcí (ochrannou kabinou nebo ochranným rámem) chránící obsluhu traktoru před padajícími předměty (FOPS pro použití v lesnictví) a pronikajícími předměty (OPS pro použití v lesnictví) vyhovující požadavkům ISO 8083 a 808448; K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>