Přeskočit na obsah

Výzva MAS Podlipansko — PRV

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Příjem žádostí:

  • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu od 13. 12. 2023 do 12. 01. 2024.

Příjemci podpory:

  • 1 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Typy podporovaných projektů:

  • 1 Občanská vybavenost na venkově. 
    • b) Mateřské a základní školy.

Forma a výše podpory:

  • 1 Celková alokace činí  1 761 629 Kč.

Specifika a omezení:

  • 1 Nebudou podporovány aktivity ve školách zřízených dle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ve školách zřízených při zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru