Přeskočit na obsah

Výzva MAS Pomalší pro operaci 19.2.1. v PRV

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 07. 03. 2022 do 25. 03. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 3 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Investice v zemědělství.
 • 2 Investice do nezemědělských činností.
 •  3 Obnova vesnic: 
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • b) Mateřské a základní školy.
  • g) Stezky.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 2 115 622 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 2 000 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 2 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • g) Nezpůsobilými výdaji jsou cyklostezky, singletreky, in-line dráhy, ferrata; D jinak K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru