Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Výzva MAS Rozvoj Krnovska v rámci PRV

obilí
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova tak, aby se zlepšily podmínky v oblasti podnikání zemědělském i nezemědělském, tak i ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Termín příjmu žádostí: od 01. 05. 2020 do 30. 06. 2020.

Příjemci podpory:

 • A Zemědělský podnikatel,výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • B Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • C Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický potenciál.
 • D Obec nebo svazek obcí,příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • A Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • B Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • C Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh.
 • D Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.
  • a) Mateřské a základní školy.
  • b) Hasičské zbrojnice.
  • c) Vybrané kulturní památky.
  • d) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.
  • e) Muzea a expozice pro obce.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro výzvu typu A činí: 1 712 861 Kč.
 • Celková alokace pro výzvu typu B činí: 3 109 881 Kč.
 • Celková alokace pro výzvu typu C činí:    931 000 Kč.
 • Celková alokace pro výzvu typu D činí: 7 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • C V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství se podpora vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na PUPFL.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>