Přeskočit na obsah

Výzva MAS Rozvoj Krnovska v rámci PRV

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova tak, aby se zlepšily podmínky v oblasti podnikání zemědělském i nezemědělském, tak i ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Termín příjmu žádostí: od 16. 03. 2023 do 28. 04. 2023.

Příjemci podpory:

 • A Zemědělský podnikatel.
 • B Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • C Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • D Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • E Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • A Investice do zemědělských podniků.
 • B Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • C Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • D Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh.
 • E Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech: 
  • b) Mateřské a základní školy.
  • c) Hasičské zbrojnice
  • e) Vybrané kulturní památky.
  • f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.
  • h) Muzea a expozice pro obce.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro výzvu typu A činí: 1 895 386 Kč.
 • Celková alokace pro výzvu typu B činí: 1 000 000 Kč.
 • Celková alokace pro výzvu typu C činí: 1 500 000 Kč.
 • Celková alokace pro výzvu typu D činí: 1 000 000 Kč.
 • Celková alokace pro výzvu typu E činí: 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • C Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku32 nebo ubytovací kapacitu33; C.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru