Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Výzva MAS Rozvoj Krnovska v rámci PRV

obilí
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova tak, aby se zlepšily podmínky v oblasti podnikání zemědělském i nezemědělském, tak i ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Termín příjmu žádostí: od 01. 04. 2021 do 31. 05. 2021.

Příjemci podpory:

 • A Zemědělský podnikatel.
 • B Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • C Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • D Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • A Investice do zemědělských podniků
 • B Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • C Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • D Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro výzvu typu A činí:   581 923 Kč.
 • Celková alokace pro výzvu typu B činí:   385 466 Kč.
 • Celková alokace pro výzvu typu C činí: 1 275 651 Kč.
 • Celková alokace pro výzvu typu D činí: 2 574 736 Kč.

Specifika a omezení:

 • C Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku32 nebo ubytovací kapacitu33; C.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>