Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří pro operaci 19.2.1. v PRV

tractor-2652573__340
Share Button

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 29. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
 • 3 Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.
 • 4 Podnikatelské subjekty (FO a PO)  – mikropodniky a  malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 5 Soukromí a veřejní držitelé lesu a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
 • 6 Soukromí a veřejní držitele lesu a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
 • 7 Soukromí a veřejní držitele lesu a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
 • 8 Soukromí držitelé lesů , obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Investice do zemědělských podniků.
 • 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • 3 Lesnická infrastruktura.
 • 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • 5 Zaváděni preventivních protipovodňových opatření v lesích.
 • 6 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin.
 • 7 Neproduktivní investice v lesích.
 • 8 Investice do lesnických technologii a zpracováni lesnických produktů. Jejich mobilizace a uváděni na trh.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 5 000 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 2 000 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 6 000 000 Kč.
 • 4 Celková alokace činí 2 500 000 Kč.
 • 5 Celková alokace činí 1 000 000 Kč.
 • 6 Celková alokace činí 1 000 000 Kč.
 • 7 Celková alokace činí 1 100 000 Kč.
 • 8 Celková alokace činí 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • U výzvy 5 projekty musí být realizovány na PUPFL včetně vodních toků, popř. jejich částí a vodních útvarů, které se nacházejí v rámci PUPFL.
 • U výzvy 6 žadatel na lesních pozemcích, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>