Přeskočit na obsah

Výzva MAS Sedlčansko Podpora zaměstnanosti I.

Dotace se zaměřuje na zvýšení zaměstnanosti ohrožených skupin na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 19.3.2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované obcemi.
 • Organizace zřizované kraji.
 • Příspěvkové organizace.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.
 • Poradenské a vzdělávací instituce.
 • Poskytovatelé sociálních služeb.
 • Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce.
 • Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin.
 • Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce.
 • Podpora prostupného zaměstnávání.

Forma a výše podpory:

 •  Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 •  Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 020 000CZK.

Specifika a omezení:

 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7709”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru