Přeskočit na obsah

Výzva MAS Šipka – Zaměstnanost III. — OP Zaměstnanost

Dotace na podporu zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 4. 2019, 4:00 hodin do 28. 6. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce.
 • Individuální poradenství .
 • Podpora vytváření nových pracovních míst.
 • Podpora umístění na uvolněná pracovní místa.
 • Zprostředkování zaměstnání.
 • Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce (podporováno pouze doplňkově).
 • Právní, pracovní, dluhové poradenství.
 • Podpora zahájení podnikatelské činnosti (podpora je pouze formou vzdělávání a poradenství).
 • Zjišťování potřeb zaměstnavatelů.
 • Podpora umístění na nová pracovní místa.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 646 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru