Přeskočit na obsah

Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. — OPZ — Preventivní činnost a poradenství v sociální oblasti (I.)

Cílem opatření je zvýšení informovanosti obyvatel i dalších aktérů v sociální oblasti, zvýšení spolupráce těchto aktérů, zefektivnění a systematizace dostupnosti sociálních služeb a zprostředkování pomoci potřebným lidem a rodinám.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. 10. 2019 ve 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vzdělávání osob z cílových skupin, včetně vzdělávání pracovníků organizací (NNO, obce) –max. 24 hod. ročně;
 • aktivizační, asistenční a motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení;
 • aktivity pro posilování finanční gramotnosti osob ohrožených předlužeností, dluhové poradenství;
 • aktivity podporující mimosoudní řešení konfliktů v oblasti bydlení, pracovněprávních vztahů;
 • aktivity na podporu neformální péče (péče poskytovaná v rámci rodin nebo komunit osobami blízkými nebo jinými) a sdílené péče (kombinace péče poskytované profesionálními poskytovateli a neformálními pečovateli) včetně rozvoje domácí paliativní péče (terénní mobilní týmy, vzdělávání a poradenství pro osoby pečující).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 692 937,50 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru