Přeskočit na obsah

Výzva MAS Telčsko — Programový rámec PRV

Dotace podporují hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 07. 02. 2022 do 04. 04. 2022.

Příjemci podpory:

  • 1 Obce a svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí nebo svazkem obcí, NNO, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.
  • 2 Zemědělský podnikatel.

Typy podporovaných aktivit:

  • 1 431B Podpora venkova. 
    • a)  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.
  • 2 Modernizace zemědělského podnikání.

Forma a výše podpory:

  • 1 Celková alokace činí 2 310 750 Kč.
  • 2 Celková alokace činí 2 310 750 Kč.

Specifika a omezení:

  • 1 Předmět dotace musí být budován, případně pořízen ve veřejném zájmu, musí být veřejně přístupný a v rámci lhůty vázanosti projektu na účel nesmí být jeho užívání zpoplatněno

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru