Přeskočit na obsah

Výzva MAS Východní Slovácko – Podpora zaměstnanosti – III. — OPZ

Dotace na podporu aktivit zaměřené na zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 07. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace; obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; organizace zřizované obcemi; organizace zřizované kraji; dobrovolné svazky obcí; místní akční skupina; vzdělávací a poradenské instituce; školy a školská zařízení; příspěvkové organizace; obchodní korporace; profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, OSVČ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zprostředkování zaměstnání.
 • Podpora vytváření nových pracovních míst.
 • Podpora umístění na uvolněná pracovní místa.
 • Podpora zahájení podnikatelské činnosti.
 • Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru