Přeskočit na obsah

Výzva Otevřené zahrady Jičínska z. s. — Rozvoj sociálního podnikání I

V rámci této výzvy bude podporován vznik nových nebo rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik. Cílem podpory těchto aktivit je podpoření zaměstnávání osob zdravotně postižených, podpora podnikatelských subjektů, které zaměstnávají znevýhodněné osoby, marketingová podpora produktů sociálních podniků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 26. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Podnikatelé v zemědělství.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v souladu s principy sociálního podnikání.
 • Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu.
 • Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama).
 • Provozování sociálního podnikání = působení podniku na trhu včetně naplňování principů sociálního podnikání v praxi.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 000 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.
  • Spoluúčast žadatele — 15 %.

Specifika a omezení:

 • Maximální objem nákladů investičního charakteru (nákup dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku) na celkových přímých způsobilých nákladech projektu činí 50 %.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru