Přeskočit na obsah

Výzva Programu Sport pro Ústecký kraj

Dotace jsou poskytovány na sportovní akce mezinárodního, republikového a regionálního významu v Ústeckém kraji, sportovní soustředění pro děti a mládež, reprezentace mládeže na sportovních akcích v ČR a zahraničí, materiálně technické vybavení sportovních organizací.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. ledna 2020 do 3. února 2020.

Příjemci podpory:

 • Obec v kraji, právnické osoby působící na území Ústeckého kraje s výjimkou právnických osob zřizovaných Českou republikou nebo Krajem, které jsou přímo odpovědné za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník, a jejichž hlavní činnost je zaměřena na sport.

Typy podporovaných projektů:

 • 1.Pořádání sportovních akcí dětí a mládeže mezinárodního, republikového a regionálního významu v Ústeckém kraji.
 • 2. Sportovní soustředění pro děti a mládež.
 • 3. Reprezentace dětí a mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v ČR a zahraničí – účast na soutěžích (nezahrnuje náklady na pravidelnou přípravu).
 • 4. Materiálně technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti a mládež.
 • 5. Sportovní činnost a aktivity handicapovaných

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace 30 000 Kč, maximální výše dotace 50 000 Kč.
 • Spoluúčast žadatele nejméně 30 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifikace a omezení:

 • Výzva platná jen pro území Ústeckého kraje.
 • Příjemcem nemůžou být organizace, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je ČR nebo Ústecký kraj.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru