Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Výzva PRV č. 1 MAS Rozvoj Tanvaldska

road-1894938__340
Share Button

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 8. do 16. 8. 2018.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.
 • 3 Obec nebo zemědělský podnikatel.
 • 4 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli, snižování nezaměstnanosti.
 • 5 Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Podpora podnikání v zemědělství.
 • 2 Péče o krajinu – lesnická infrastruktura.
 • 3 Péče o krajinu – zemědělská infrastruktura.
 • 4 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli, snižování nezaměstnanosti.
 • 5 Péče o krajinu – rozvoj společenských funkcí lesa.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí  1 750 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 1 650 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 1 250 000 Kč.
 • 4 Celková alokace činí    750 000 Kč.
 • 5 Celková alokace činí 1 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci výzvy typu 1 nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.
 • V rámci výzvy typu 3 polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy, a mimo intravilán obce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>