Přeskočit na obsah

Výzva ROP Střední Morava 1.1.1 Silnice II. a III. třídy

Dotace na stavební úpravy, opravy, modernizaci a výstavbu nových souvislých úseků silnic II. a III. třídy mohou získat kraje regionu soudržnosti Střední Morava a jimi zřizované nebo zakládané organizace. Minimální výše dotace na projekt je 3 mil. Kč, maximální pak 60 mil. Kč. Z dotace lze financovat především stavební úpravy, modernizaci, stavební úpravy a rozšiřování, odstraňování nebezpečných míst či napojení na hlavní silniční tahy.

Příjem žádostí:

 •  Projektové žádosti je možné podávat do 27. března 2015 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Olomoucký a Zlínský kraj.
 • Organizace zřizované, nebo zakládané Olomouckým nebo Zlínským krajem.

Typy podporovaných projektů:

 • Stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy a ve vazbě na ně i úseků místních a účelových komunikací (zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů).
 • Odstraňování nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy a v přímé vazbě na to i úseky napojení na místní a účelové komunikace.
 • Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy (ve vazbě na ně i přímo napojených místních a účelových komunikací) v blízkosti sídel s vazbou na zkvalitňování životního prostředí obyvatel.
 • Realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy (ve vazbě na ně i přímo napojených místních a účelových komunikacích) na ekosystémy.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 3 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 60 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace jsou určeny pro území regionu soudržnosti Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj).
 • Datum pro ukončení fyzické realizace projektů (tj. i nejzazší datum pro způsobilost výdajů) podporovaných v rámci této výzvy 31. 12. 2015.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7709”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru