Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

stejně jako v minulém měsíci Vám prostřednictvím Dotačních novin přinášíme aktuální informace o dotačních příležitostech pro Vaše podnikání. V úvodu jsme připravili článek o zcela nové dotaci na pořízení fotovoltaických systémů a zařízení na akumulaci energie V rámci této výzvy jsou připraveny 2 mld. Kč pro Vaše projekty.

Dále jsme se zaměřili na výzvy z Operačních programů Životní prostředí a OP Zaměstnanost. V rámci OP ŽP jsou nyní aktuální výzvy pro podnikatelské subjekty s možností pořízení nových „čistších“ technologií s nižšími emisemi. Druhá příležitost prostřednictvím OP ŽP umožní získat dotaci na obnovu funkčních ploch a prvků. V rámci OP Z jsme pro Vás připravili přehled o aktuálních výzvách týkajících se podpory zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ v době mimo školní vyučování. Výzvy se liší v územní dimenzi. První je směřována pro projekty na území Prahy a druhá ve zbytku České republiky. S výše zmíněnými výzvami máme dlouhodobé zkušenosti a rádi se s Vámi o ně podělíme při zpracování žádosti pro Váš projekt. Na všechny dotační příležitosti se můžete podívat v naší aplikaci Dotační Manager.


Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

Podniky mají nyní možnost získat finanční podporu pro projekty zvyšující energetickou účinnost prostřednictvím pořízení a instalace fotovoltaických systémů. Tato výzva je určená pouze pro podniky mimo území hlavního města Prahy a míra podpory se liší podle velikosti podniku, přičemž její horní strop je 80 % ze způsobilých výdajů projektu. Více se dozvíte v následujícím článku.

Podnikatelské subjekty mají možnost získat finanční dotaci na zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech. Alokace činí 500 mil. Kč.
OP ŽP Výzva č. 89 – Specifický cíl: 2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

PŘEDMĚT DOTACE: Cílem dotace je snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitní koncentrací znečišťujících látek. Mezi podporované aktivity patří náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí. Dále omezování prašnosti z plošných zdrojů nebo pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů.

ŽADATEL: Podnikatelské subjekty.

VÝŠE PODPORY: Až 85 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 31.1.2018, 20.00 hod.

Cílem výzvy je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech a posílit tak jejich ekosystémovou stabilitu. Alokace na tuto výzvu činí 300 mil. Kč.
OP ŽP Výzva č. 60 – Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

PŘEDMĚT DOTACE: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Mezi tyto aktivity je zahrnuto například zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně.

ŽADATEL: Podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

VÝŠE PODPORY: Až 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 15. 9. 2017 do 20:00 hodin.

Výzva podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování, která rodičům dětí umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti. Podporovány jsou projekty realizované na území hlavního města Prahy. Celková alokace činí 35 000 000 Kč.
OP Zaměstnanost Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování v hl. městě Praze

PŘEDMĚT DOTACE: Zařízení péče o dětí 1. stupně základní školy, příměstský tábor v době školních prázdnin (nepobytový), doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity.

ŽADATEL: Právnické nebo fyzické osoby registrované v České republice s aktivní datovou schránkou.

VÝŠE PODPORY: Od 50 do 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 29. 9. 2017 do 14:00 hodin.

Hlavní rozdíl oproti výše uvedené výzvě spočívá v místě realizace. Podporovány jsou projekty realizované mimo území hlavního města Prahy. Celková alokace činí 265 000 000 Kč.
OP Zaměstnanost Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu

PŘEDMĚT DOTACE: Zařízení péče o dětí 1. stupně základní školy, příměstský tábor v době školních prázdnin (nepobytový), doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity.

ŽADATEL: Právnické nebo fyzické osoby registrované v České republice s aktivní datovou schránkou.

VÝŠE PODPORY: Od 50 do 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 29. 9. 2017 do 14:00 hodin.

Moji lidi
Lucie Tomčíková Ministerstvo průmyslu a obchodu vyjednalo s Evropskou komisí změnu alokace finančních prostředků pro velké podniky v rámci oblasti zaměřené na energetické úspory. Ty nově můžou čerpat 60 % alokace namísto současných 20 %. V rámci programového období 2014-2020 tak budou moci velké podniky získat až 12 miliard korun na energeticky úsporná opatření.

Mgr. Lucie Tomčíková,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2017 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny