Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlásil nové výzvy, v Dotačních novinách vám je samozřejmě představíme. K programu Potenciál podporujícímu budování výzkumných center, Nízkouhlíkovým technologiím, ze kterých si můžete požádat například o dotaci na elektromobil, přidáme ještě program ENERG, který poskytuje zvýhodněné úvěry na realizaci energeticky úsporných opatření v Praze.
Často se nás také ptáte na zajištění povinné publicity, s tou vám rádi pomůžeme a zajistíme výrobu pamětních desek. Pokud potřebujete vytvořit pouze plakát, není nic jednoduššího než využít Generátor publicity. Pro nalezení projektantů, energetických auditorů nebo technického dozoru zase doporučujeme využít rozsáhlé databáze Moji lidi. Zadáte, co potřebujete, vyberete si z nalezených dodavatelů ty nejlepší a jedním klikem je jednoduše oslovíte.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

Dotace na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
OP PIK Potenciál - Výzva IV

PŘEDMĚT DOTACE: Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

ŽADATEL: Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY: Až 50 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 30.11.2017.

Dotace na pořízení elektromobilů a nabíjecí infrastruktury. Tesla 3 prý zvýší prodej elektromobilů v USA o 40 %, uvidíme, co způsobí v kombinaci s podporou z programu Nízkouhlíkové technologie v České republice.
OP PIK Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva III

PŘEDMĚT DOTACE: Pořízení elektromobilů ve výzvou podporovaných kategoriích silničních vozidel. Pořízení (rychlo) nabíjecích (neveřejných) stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu.

ŽADATEL: Podniky, soukromé i vlastněné veřejným sektorem.

VÝŠE PODPORY: Až 75 % ze způsobilých výdajů (specifický způsob výpočtu).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 17.9.2017.

Dotace na zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin a výrobu inovativních výrobků z druhotných surovin.
OP PIK Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva III

PŘEDMĚT DOTACE: Zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností. Zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny. Zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné.

ŽADATEL: Podniky, soukromé i vlastněné veřejným sektorem.

VÝŠE PODPORY: Až 45 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 17.11.2017.

Dotace na instalace technologií na úpravu bioplynu na biometan, jeho následné vtláčení do distribuční sítě, případně plnění v rámci místní infrastruktury.
OP PIK Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva III

PŘEDMĚT DOTACE: Dotace na instalace technologií na úpravu bioplynu na biometan, jeho následné vtláčení do distribuční sítě, případně plnění v rámci místní infrastruktury.

ŽADATEL: Podniky, soukromé i vlastněné veřejným sektorem.

VÝŠE PODPORY: Výše podpory bude odpovídat rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 17.11.2017.

Cílem programu je usnadňovat podnikatelům na území hlavního města Prahy přístup k financování projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti jejich činnosti nebo využití energie z obnovitelných zdrojů.
MPO Program ENERG

PŘEDMĚT DOTACE: Zavádění nových energeticky účinnějších výrobních a technologických procesů, využití odpadní energie ve výrobních procesech, nákup energeticky úsporných spotřebičů a kancelářské techniky, zateplení objektů, instalace OZE, a další.

ŽADATEL: Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY: Zvýhodněné úvěry až na 70 % způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 31.12.2018.

Moji lidi
Lucie Tomčíková Chcete mít všechny dotační výzvy pod kontrolou? Vyzkoušejte naši aplikaci Dotační Manager. Ve verzi pro podnikatele nyní uvidíte 175 aktuálně otevřených výzev.

Mgr. Lucie Tomčíková,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2017 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny