Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,
v aktuálních Dotačních novinách vám kromě zajímavých výzev ve zkratce přineseme informace ke směřování OP PIK, hlavního programu na podporu podniků v České republice. Dotační možnosti dále ukážeme na programech Aplikace a Inovace.
Navážeme dotacemi na sociální podnikání a rovněž výzvou z operačního programu Rybářství. Rybářům určitě doporučujeme navštívit stránky Státního zemědělského intervenčního fondu nebo naší aplikace Dotační Manager, jelikož v podzimním kole uvedeného programu je zajímavých výzev mnohem více.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

OP PIK prošel auditem DG Regio, ze stupnice 1-4 obdržel známku 2, tzn., že program funguje a byly dány návrhy na zlepšení. Jde o jediný program v ČR, který byl takto EK vyhodnocen. Prostředky na program Aplikace byly již vyčerpány, pokud nedojde k realokacím bude výzva IV. Poslední. Jakmile bude dokončeno hodnocení stávajících výzev, plánuje připravit výzvu ICT a sdílené služby. Výzva IV Inovace - Pokud bude dostatečná absorpční kapacita, bude tato výzva také poslední. V termínech dohodnocení projektů z předcházející výzvy daného programu a začátku příjmu žádostí v nové výzvě bude možná lehký překryv v řádu několika týdnů. Prostředky z PO3 mohou být přealokovány do jiných oblastí.

Dotace je zaměřena na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
OP PIK – Aplikace – Výzva IV

PŘEDMĚT DOTACE: Mzdy VaV pracovníků, režie, odpisy, expertní služby, materiál pro výrobu prototypů. Všechny výdaje musí být spojeny s realizací průmyslového výzkumu, či experimentálního vývoje.

ŽADATEL: Podnikatelský subjekt, organizace pro výzkum a šíření znalostí.

VÝŠE PODPORY: Až 70 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 30.11.2017

Moji lidi
Podpora účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví.
OPPIK – Inovace – Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Výzva II

PŘEDMĚT DOTACE: Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě vynálezů/patentů, ochranných známek, užitných vzorů, průmyslových vzorů.

ŽADATEL: Malé a středníky podniky, veřejná výzkumná instituce, vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání.

VÝŠE PODPORY: Až 50 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 31.12.2017.

Podpora vzniku a rozvoje nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Jedná se především o zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce.
OP Zaměstnanost - Výzva č. 129 Podpora sociálního podnikání

PŘEDMĚT DOTACE: Vytvoření a zachování pracovních míst, vzdělávání zaměstnanců, marketing sociálního podniku, provozování sociálního podnikání.

ŽADATEL: Osoba samostatně výdělečně činná, obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, s.r.o., a.s., evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva), nestátní neziskové organizace.

VÝŠE PODPORY: Až 85 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 30.11.2018.

Podpora je zaměřena na investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti rybářských podniků.
OP Rybářství 2.2., záměr a) Investice do akvakultury

PŘEDMĚT DOTACE: Investice přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské a sociální struktury a životního prostředí.

ŽADATEL: Fyzická nebo právnická osoba, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům.

VÝŠE PODPORY: Až 50 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 30.10.2017.

Lucie Tomčíková Chcete mít všechny dotační výzvy pod kontrolou? Vyzkoušejte naši aplikaci Dotační Manager. Ve verzi pro podnikatele nyní uvidíte 207 aktuálně otevřených výzev. Za poslední týden přibylo 25 nových výzev.

Mgr. Lucie Tomčíková,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2017 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny