Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách představíme vybrané dotace na podporu kultury. Nutno říci, že otevřených výzev je aktuálně mnohem více. Určitě se proto vyplatí navštívit stránky Státního fondu kinematografie, Ministerstva kultury nebo naší aplikace Dotační Manager.

Velké množství dotací je vyhlášeno také Úřadem vlády ČR, podpora je směřována například na protidrogovou prevenci, prevenci sociálního vyloučení, či aktivit spolků zdravotně postižených. Na závěr klasicky zabrousíme do oblasti životního prostředí. Na všechny dotační příležitosti se můžete podívat v naší aplikaci Dotační Manager

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Ministerstvo kultury vypsalo výběrové řízení na podporu tradiční lidové kultury.
Podpora tradiční lidové kultury

PŘEDMĚT DOTACE: Velké množství podporovaných činností, od Mimořádných počinů ve všech oblastech tradiční lidové kultury po Podporu předávání řemeslných dovedností a znalostí. Kompletní výčet podporovaných činností naleznete ve článku.

ŽADATEL: Právnické i fyzické osoby, které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.

VÝŠE PODPORY: Až 70 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 19.9. 2017.

Dotace na projekty, které jsou zaměřeny na podporu neprofesionálních kulturních aktivit, jež rozvíjejí kulturní život regionů, estetickou tvořivost a podporují občanskou sounáležitost.
Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit

PŘEDMĚT DOTACE: Akce celostátního rozsahu podporující nejrůznější aktivity; Postupové přehlídky.

ŽADATEL: Právnické osoby a fyzické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2016, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok, vyjma státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury.

VÝŠE PODPORY: Až 70 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 29.9. 2017.

Dotace na šíření povědomí o českých filmech a jejich dostupnosti na legálních internetových platformách.
Státní fond kinematografie – Internetové filmové portály v roce 2018

PŘEDMĚT DOTACE: Podpora je určena pro internetové portály rozcestníkového typu, věnující se českému a zahraničnímu filmu, provozované v roce 2018.

ŽADATEL: O finanční podporu mohou žádat právnické i fyzické osoby.

VÝŠE PODPORY: Celkový objem podpory kinematografie této výzvy je 1 500 000 Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 22.9. 2017.

Dotace na výdaje spojené s realizací programů a aktivit pro osoby se zdravotním postižením.
Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

PŘEDMĚT DOTACE: Mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Účast na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených plánů vyrovnávání příležitostí. Vzdělávací a informační činnost. Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně postižených.

ŽADATEL: Spolky s celostátní působností, jejichž členskou základnu tvoří nejméně 50 % osob se zdravotním postižením nebo jejich zákonných zástupců. Žadatel musí prokazatelně vyvíjet činnost minimálně 1 rok před podáním žádosti o podporu.

VÝŠE PODPORY: Až 70 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 30.9. 2017.

Cílem Výzvy je přesvědčit veřejnost o potřebě chránit naše životní prostředí a aktivně se do ochrany zapojovat dobrovolnictvím a environmentálně příznivým jednáním v každodenním životě.
Národní program Životní prostředí – Výzva č. 10/2017

PŘEDMĚT DOTACE: Nadregionální zvyšování povědomí o stavu životního prostředí v ČR a o způsobech a možnostech jeho ochrany a aktivity motivující veřejnost k aktivnímu jednání ve prospěch životního prostředí. Možným způsobem realizace jsou např. osvětové kampaně, informační projekty, motivační soutěže apod., které vhodným způsobem oslovují a zapojují veřejnost.

ŽADATEL: Právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy. Oprávněným příjemcem nejsou: subjekty založené dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v aktuálním znění, organizační složky státu a politické strany a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v aktuálním znění.

VÝŠE PODPORY: Až 85 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 30.10. 2017.

Dotační Manager
Lucie Tomčíková Obce se mohou s dotační podporou podílet na tvorbě krátkých dodavatelských řetězců. Formou spolupráce může být společný prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli (např. bedýnkový prodej). Žádosti jsou Státním zemědělským intervenčním fondem přijímány od 10. do 30. 10. 2017.

Mgr. Lucie Tomčíková,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2017 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny