Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v Dotačních novinách se nejprve podíváme na aktuálně otevřené výzvy Nemovitosti a Školicí střediska v rámci tzv. Integrovaných územních investic (ITI).

Již pouze měsíc bude otevřena výzva na Energetické úspory v bytových domech. K 31.10.2017 dochází také k uzavření výzvy Úspory energie pro podnikatelské subjekty.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

Dotace na modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání.
NEMOVITOSTI – ITI (Olomouc) I. Výzva

PŘEDMĚT DOTACE: Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty.

ŽADATEL: Malé a středníky podniky realizující záměr na území ITI Olomouc.

VÝŠE PODPORY: Až 45 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 19.10.2018 (může být ukončen předčasně, pozor na specifické podmínky příjmu žádostí).

Dotace na výstavbu a rekonstrukci školicích center a na jejich vybavení nebo na pořízení vzdělávacích programů.
ŠKOLICÍ STŘEDISKA – ITI (Hradec-Pardubice) – II. výzva

PŘEDMĚT DOTACE: Výstavba nových školicích center; Rekonstrukce stávajících školicích center; Pořízení vybavení školicích prostor – nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky; Pořízení vzdělávacích programů.

ŽADATEL: Podnikatelské subjekty na území ITI Hradec-Pardubice.

VÝŠE PODPORY: 50 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 19.10.2018 (může být ukončen předčasně, pozor na specifické podmínky příjmu žádostí).

Dotace na aktivity, které přispívají k energetickým úsporám v bytových domech.
IROP Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II

PŘEDMĚT DOTACE: Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy; Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu; Výměna zdroje tepla pro vytápění; Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody; Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů, a další.

ŽADATEL: Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.

VÝŠE PODPORY: Procento podpory se odvíjí od žadatele, míry úspory a vybrané aktivity.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 30.11.2017.

Dotace na zateplení, instalaci obnovitelných zdrojů energie, modernizaci soustav osvětlení budov a průmyslových areálů.
OP PIK – Úspory energie – Výzva II.

PŘEDMĚT DOTACE: Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla); Využití odpadní energie ve výrobních procesech, a další.

ŽADATEL: Podnikatelské subjekty.

VÝŠE PODPORY: Až 50 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 31.10.2017.

Lucie Tomčíková V programech na podporu energetických úspor stále zbývá dostatečné množství peněz, obě výše zmíněné výzvy se proto ihned po svém ukončení dočkají svých nástupnic, které budou dosahovat stejných, nebo dokonce příznivějších parametrů. Veškeré nové výzvy naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Mgr. Lucie Tomčíková,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2017 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny