Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v listopadových Dotačních novinách jsme se zaměřovali na podporu R&D projektů. V těch prosincových navážeme tím, jak výsledky výzkumu a vývoje s pomocí dotace komercionalizovat. V první části se proto podíváme na nové výzvy programů Marketing a Inovace.

Ministerstvo průmyslu a obchodu dále vyhlásilo výzvu na podporu instalace fotovoltaických systémů, včetně možnosti akumulace energie. Na závěr se podíváme na nové výzvy OP Doprava, které se zaměřují na zajištění interoperability v železniční dopravě.

Veškeré nové výzvy naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

Dotace na účast na zahraničních výstavách a veletrzích nebo na propagační materiály.
Marketing – Výzva III.

PŘEDMĚT DOTACE: Účast na zahraničních výstavách a veletrzích; Podpůrné služby: Doprava exponátů, marketingové propagační materiály.

ŽADATEL: Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY: Až 50 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 30.4.2018.

Podpora posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích.
Inovace – Výzva VI (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví)

PŘEDMĚT DOTACE: Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě zveřejnění přihlášky vynálezů, udělení ochranných známek, užitných vzorů, udělení průmyslových vzorů.

ŽADATEL: Malé a střední podniky; Veřejné výzkumné instituce; VŠ a ostatní instituce terciálního vzdělávání.

VÝŠE PODPORY: Až 50 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 31.12.2018.

Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.
Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva II

PŘEDMĚT DOTACE: Instalace fotovoltaických systémů, včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

ŽADATEL: Malé, střední, i velké podniky.

VÝŠE PODPORY: Až 80 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 30.4.2018.

OP Doprava – nové výzvy

Aktuálně je možné podávat žádosti o dotace v rámci pěti otevřených výzev OP Doprava zaměřených na zajištění interoperability v železniční dopravě, konkrétně je možné podpořit následující oblasti: 1) vybavování ETCS a GSM-R jednotkami, 2) telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě, 3) systémy měření spotřeby energie, 4) výměna brzdových špalíků u nákladních vozů, 5) systém měření spotřeby energie SŽDC.

PF 2018
Lucie Tomčíková Za celý tým Dotačních novin a Dotačního managera děkujeme všem klientům a partnerům za spolupráci a přejeme vše nejlepší do roku 2018!

Mgr. Lucie Tomčíková,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2017 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny