Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v Dotačních novinách představíme výzvy z širokého spektra dotačních možností. Nejprve se podíváme na výzvu zaměřenou na vytváření bezbariérových tras. Pokračovat budeme již třetí výzvou na podporu energetických úspor v bytových domech.

Zajímavou výzvu na ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře zveřejnil OP Zaměstnanost. Dotaci na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova můžete získat od Ministerstva zemědělství.

Veškeré nové výzvy naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Vládní výbor pro zdravotně postižené vyhlásil druhé kolo předkládání žádostí národního rozvojového programu mobility pro všechny, aby vytvořil ucelené bezbariérové trasy, jež by zajistily svobodný a bezpečný pohyb všem obyvatelům a návštěvníkům dané lokality.
Mobilita pro všechny

PŘEDMĚT DOTACE: Odstraňování bariér v budovách; Zpřístupňování budov zajišťujících dopravní služby; Zpřístupňování komunikací pro chodce.

ŽADATEL: Právnické osoby, fyzické osoby podnikající.

VÝŠE PODPORY: Dotace jsou poskytovány vládou. Ta stanovuje, jaké instituce a resorty se podílí na financování a v jaké výši.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 11.5.2018.

Dotace na aktivity, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie.
Energetické úspory v bytových domech

PŘEDMĚT DOTACE: Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy; Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu; Výměna zdroje tepla pro vytápění; Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody; Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů; Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny.

ŽADATEL: Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících; Bytová družstva jako správci bytových domů.

VÝŠE PODPORY: Procento podpory se odvíjí od žadatele, míry úspory a vybrané aktivity.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 29.11.2019.

Výzvou je zamýšleno podpořit oprávněné žadatele při navrhování, rozvíjení nových konceptů pro přetrvávající/hrozící sociální problémy, u nichž dosud v České republice neexistuje adekvátní řešení.
Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře

PŘEDMĚT DOTACE: Vývoj nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy; Pilotní testování nového řešení v praxi; Evaluace; Advokační práce.

ŽADATEL: NNO; Obce; Organizace zřizované kraji a obcemi; Osoby samostatně výdělečně činné; Poskytovatelé sociálních služeb; Veřejné výzkumné instituce; Školy a školská zařízení; Vysoké školy; Obchodní korporace; Profesní a podnikatelská sdružení.

VÝŠE PODPORY: Až 100 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 18.12.2018.

Dotace na udržování a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
Dotace na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova

PŘEDMĚT DOTACE: Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny; Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení; Údržba a oprava polních cest.

ŽADATEL: Obce; Spolky (sdružení) a nadace; Zájmová sdružení právnických osob; Obecně prospěšné společnosti; Vlastník objektu; Vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce), na němž objekt stojí; Uživatel pozemku, na němž objekt stojí; Muzea.

VÝŠE PODPORY: Až 70 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 23.2.2018, nebo do vyčerpání alokace.

Rádi bychom Vás pozvali na IoT & AI FORUM 2018, které se uskuteční dne 28. 2. 2018 v prostorách Jihomoravského inovačního centra.  Podtitul konference „Perspektivy čtvrté průmyslové revoluce“ napovídá o jejím tematickém zaměření, které se tentokrát kromě vývoje a trendů v IoT dotkne i populární problematiky umělé inteligence (AI) a probíhající čtvrté průmyslové revoluce.

CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2018 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.