Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

čile diskutovaným tématem je aktuálně 7. výzva programu Technologie, která je zaměřena na automatizaci výroby u českých podniků. V programu je připravena 1 miliarda korun, nicméně žadatelé doposud požádali pouze o 32 mil. Kč. Zda dokážete splnit podmínky, se můžete podívat hned v úvodním článku. Naopak takřka jakýkoliv podnik může získat dotaci na opatření přispívající k úsporám energií v jeho provozu.

Zajímavým programem na podporu výzkumu v oblasti dopravního letectví jsou Aplikace – Clean Sky. V železniční dopravě mohou zájemci získat dotaci zase na obnovu historických železničních kolejových vozidel.

Veškeré nové výzvy naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

Dotace na nákup nových strojů, technologických zařízení a vybavení.
Technologie

PŘEDMĚT DOTACE:
Výrobní technologie sloužící slouží k přímé produkci výrobku nebo jeho částí nebo polotovaru, který je dále zpracováván. Nevýrobní technologie, která je podpůrná k výrobní technologií, ale neprovádí změnu zpracovávaného vstupu. Typickými příklady jsou např. měřící přístroje (mechanické i optické), přípravky, kalibry, skenery, kamery, čtečky kódů, čipy, čtečky čipů, zakabelování prostoru firmy nebo vybudování firemní wifi sítě včetně koncových připojení, nebo jejich posílení, automatické nebo autonomní manipulační a dopravní vozíky, palety a přepravky včetně proložek uzpůsobených pro výrobní proces osazených kódem nebo chipem, senzory, sondy, čidla na výrobních strojích sloužících ke zproduktivnění výrobního i nevýrobního procesu nebo zvýšení jakosti, spolehlivosti, možnosti prediktivní údržby, kontroly, třídění, ergonomie apod., obrazovky sloužící k informování nebo varování zaměstnanců, managementu, údržby apod. Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie.

ŽADATEL:
Podnikající fyzická a právnická osoba, která je malým a středním podnikem v podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE.

VÝŠE PODPORY:
Až 45 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 14.5.2018.

Dotace na zateplení, instalaci obnovitelných zdrojů energie, modernizaci soustav osvětlení a další opatření k úspoře energie v podnicích.
Úspory energie

PŘEDMĚT DOTACE:
Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti; Zavádění a modernizace systémů měření a regulace; Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti; Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED); Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla); Využití odpadní energie ve výrobních procesech; Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů; Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy); Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.

ŽADATEL:
Podnikatelský subjekt včetně zemědělských podnikatelů, podnikatelů v akvakultuře, podnikatelů v potravinářství a maloobchodu.

VÝŠE PODPORY:
Až 50 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30.4.2018.

Dotace na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb v oblasti civilního dopravního letectví.
Aplikace – Clean Sky 2

PŘEDMĚT DOTACE:
Průmyslový výzkum a experimentální vývoj (mzdy, režie, odpisy, cestovné, expertní služby).

ŽADATEL:
Podnikatelský subjekt; Organizace pro výzkum a šíření znalostí; Žádost o podporu mohou předkládat pouze konsorcia splňující podmínky účinné spolupráce.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30.4.2018.

Dotace na obnovu historického železničního kolejového vozidla.
Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel

PŘEDMĚT DOTACE:
Obnova vnějšího opláštění (lak, popisky apod.); Obnova pojezdu (dvojkolí, podvozky apod.); Obnova skříně vozidla (konstrukční části, madla, svítilny apod.); Obnova mechanických částí (parní stroje, trakční motory, převodovky, celky brzdové soustavy apod.); Obnova vnitřních rozvodů (vodovodní, elektrické apod.); Obnova interiéru (oddíl pro cestující, služební oddíl, stanoviště strojvedoucího apod.).

ŽADATEL:
Podnikatelský subjekt, nebo nezisková organizace, jenž je vlastníkem historického železničního kolejového vozidla nebo je subjektem, který prokáže nájemní vztah k historickému železničnímu kolejovému vozidlu a souhlas vlastníka historického železničního kolejového vozidla s jeho obnovou.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30.4.2018.

CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2018 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny