Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

bývalo dobrým zvykem, že jsme se snažili informovat především o dotačních programech s celorepublikovou působností. Aktuální Dotační noviny zkusíme koncipovat naopak a přineseme informace o zajímavých dotačních výzvách ve vybraných krajích.

S dobou jde určitě Jihočeský kraj a jeho podpora Smart Cities, na území Prahy lze zase získat dotaci na odstraňování bariér a zvyšování přístupnosti. V Jihomoravském kraji jsme pak pro naše noviny vybrali výzvu na podporu sportu a na Vysočině program na zvyšování bezpečnosti chodců.

Jen za minulý týden odhalil náš Dotační Manager 37 nových výzev pro obce a města, podívejte se na veškeré dotační příležitosti v naší aplikaci.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Dotace na zpracování chytrých strategických a koncepčních dokumentů, analýz, studií proveditelnosti a projektových dokumentací a pořízení smart technologií za účelem podpory konceptu Smart city v Jihočeském kraji.
Jihočeský kraj – Smart Cities

PŘEDMĚT DOTACE:
Podpora zpracování strategických a koncepčních dokumentů, analýz, studií proveditelnosti a projektových dokumentací a pořízení smart technologií v následujících oblastech: Energetika; Chytré mobilní a webové aplikace pro ulehčení života ve městech, ICT technologie; Doprava; Cestovní ruch (elektromobilita a chytré technologie pro oblast cestovního ruchu); Sociální služby a prevence kriminality; Smart Governance.

ŽADATEL:
Obce a města na území Jihočeského kraje.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 3.4.2018.

Hlavním cílem grantového programu je systematické zlepšování podmínek pro přístupnost a odstranění bariér ve veřejném prostoru na území hlavního města Prahy.
Odstraňování bariér na území hl. m. Prahy

PŘEDMĚT DOTACE:
Odstranění bariér u vstupů do veřejně přístupných prostor; Pořízení prostředků usnadňujících překonání bariéry u vstupu do veřejně přístupného objektu, která nejde odstranit; Výstavba nových bezbariérových veřejně přístupných sociálních zařízení a bezbariérová úprava stávajících sociálních zařízení ve veřejně přístupných prostorech; Zpřístupňování veřejně užívaných prostor pomocí technických zařízení, případně úpravy těchto stávajících zařízení.

ŽADATEL:
Městská část hl. m. Prahy; Příspěvková organizace hl. m. Prahy nebo městské části hl. m. Prahy; Další právnické osoby působící na území České republiky, které jsou registrovány v souladu s právním řádem České republiky; Fyzická osoba, která má občanství členského státu Evropské unie a trvalé bydliště/sídlo na území České republiky.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31.3.2018.

Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti spolků, zejména sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží.
Podpora sportu v Jihomoravském kraji

PŘEDMĚT DOTACE:
Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací; Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací.

ŽADATEL:
Právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace) působící na území Jihomoravského kraje.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 9.3.2018.

Dotace na osvětlení přechodů pro chodce a dynamické zpomalovací systémy.
Vysočina – Bezpečná silnice

PŘEDMĚT DOTACE:
Osvětlení nových nebo stávajících přechodů pro chodce (přechody v místě zvýšeného pohybu chodců) na silnicích I., II. a III. Třídy; Výstavba a modernizace nástupišť podél autobusových zastávek určených pro linkové spoje, výstavba a modernizace přístřešků a čekáren na zastávkách veřejné linkové dopravy podél silnic I., II. a III. třídy a místních a účelových komunikacích; Výstavba a modernizace parkovacích systémů P+R.

ŽADATEL:
Obce kraje Vysočina.

VÝŠE PODPORY:
Až 50 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 27.4.2018.

CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2018 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.